אודות לשכת הנאמנים

לשכת הנאמנים בישראל מאגדת חברים העוסקים במקצועות בהן נדרש ידע רחב בתחומי והיבטי הנאמנות, רבים מהם הינם עורכי דין, רואי חשבון, מנהלי כספים ו-Family Office ויועצים ארגוניים למשפחות אמידות.

בדומה ללשכת רואי החשבון, לשכת הנאמנים בישראל הינה לשכת וולנטרית, המאוגדת כחברה לתועלת הציבור וחבריה מעורבים ופועלים לקידום, שינוי והתאמה של הליכי חקיקה הנוגעים לתפקידי ה-"נאמן" בישראל. תפקיד זה הינו שם "רחב" לתפקידם של בעלי תפקידים רבים דוגמת: מנהלי עיזבונות, מנהלי כספים, אפוטרופוסים, נאמנים ופרוטקטורים (protector) בנאמנויות, מנהלי הקדשים דתיים שליחים ועוד ועוד.

הלשכה שמה בראש מעייניה את קידום הידע המקצועי בין חבריה באמצעות ימי עיון, שליחת מידע מקצועי, הוצאת ספרות מקצועית ושיפור הידע הרלבנטי אצל המחוקקים. הלשכה תפרסם מידע מקצועי הנוגע לחוקים רלבנטיים לחבריה ונושאים רלבנטיים, דוגמת: סכסוכי ירושה (חוק הירושה, חוק המתנה, וחוק יחסי ממון), נאמנות (חוק הנאמנות, חוק השליחות ופקודת מס הכנסה) ועוד ועוד.

ללשכה קיימים בריתות וקשרים בינלאומיים עם לשכות נוספות בעולם – אך הדגש אותו היא נותנת הינו לישראל ולצרכיה ולצרכי האוכלוסייה הקיימת בה.

בשונה מגופים אחרים הפועלים בישראל, אין המדובר בגוף בינלאומי המבקש להקים סניף בישראל לשם השאת רווחים, הלשכה אף אינה דורשת תשלום דמי חבר.