דבר נשיא הלשכה

אריה ליבוביץ, עו

חברים וחברות יקרים,

בעבר, עובר לחקיקת פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, שהיווה מהלך חקיקתי ברוך (ונדרש), היו "חלומות" על הפיכת ישראל ל"גן עדן" לנאמנים, מטרה שהיוותה באופן מוצהר אחד מזרזי החקיקה הנ"ל ותכליותיה. כבר עשרות שנים קיימות דוגמאות רבות בעולם לכך, שמדינה שתדע לספק יציבות משפטית ומיסויית יציבות כלכלית ושירותים פיננסיים מעולים, תוכל ליצור כר נרחב של שירותים פיננסיים שיפרנסו רבים מאזרחיה ויגדילו את כלכלתה באופן ממשי. למעשה המדוברב בענף ייצוא לכל דבר. במקרים רבים מגזר שירותים פיננסיים "חזק" יכול למנוע "נפילות" של מדינות ופגיעה בכלכלתן.

מאידך, חקיקה נוקשה ולא ברורה, אטימות של הרשויות עשויה להביא לתוצאות הפוכות, דוגמת: בריחת כספים, מניעת עלייה/מעבר אוכלוסייה לאותה מדינה, משיכת השקעות החוצה ופחד של משקיעים זרים להתמקם אישית ועסקית באותה מדינה.

לצערינו מאז חקיקת פרק הנאמנויות, מתאימה ישראל יותר לדוגמא השניה, כך שבמקום להגדיל את הגביה ולעודד משקיעים נוצרה תוצאה הפוכה. יתירה מכך, בשל אי הבהירות שבחקיקה הנ"ל פעמים רבות יהא על תושב ישראל לסרב לשמש כנאמן בנאמנויות אפילו הן זרות לחלוטין.

יחד עם זאת, עדיין, במסגרת החקיקה הישראלית קיימים יתרונות רבים לתושבי חוץ כמו גם לתושבי ישראל בהקמת נאמנויות הן לצורך ניהול נכסיהם ועל אחת כמה וכמה כאשר המדובר בהעברת נכסים לדור הבא של בני המשפחה לרבות עסקים, נכסי נדל"ן וכספים.

המוסד המשפטי הקרוי נאמנות הינו מוסד ותיק בעולם המשפט בכלל ובעולם המס בפרט. מוסד זה על גלגוליו השונים, מוכר לנו כבר מתקופת רומי ובמקורות קדומים של המשפט העברי. לאחר מכן, הוכר המוסד האמור בגלגול קרוב יותר לצורת הנאמנות כיום, באנגליה. השימוש הראשוני במוסד משפטי זה בתחום המס, מופיע לפני מאות שנים, כפי שהתפתח אז בעיקר כמכשיר לעקיפת חוקי הלאמה של הריבון ביחס לרכוש נפטרים שכונה עת המודרנית כ"מס עיזבון" (בשיעור של 100% באותה תקופה).

מטרות הנאמנות כיום, כפי שהיא משתלבת במרקם החיים המשפטי המודרני, הן להסדיר שורה של נושאים שניתן למנות את חלקם בקצרה להלן: א. העברת רכוש לדור הבא, פעמים רבות תוך דילוג על דור נוכחי; ב. הגנה על רכוש מפני נושים; ג. הסדר יחסי ממון של בני זוג הנישאים לאחר שאחד מהם צבר רכוש; ד. תכנוני מס שונים, בעיקר מסי עיזבון, אך גם מיסים ישירים ולעיתים מיסים עקיפים ועוד.

יחד עם זאת, ועל אף השימוש הרב בה, עמידה על רזי הנאמנות בכלל ובאספקלריה של דיני המס בפרט הינה נחלתם של מעטים.

עמידה על "סודות" מקצועיים אלו הינה מטרה שהשגתה קשה וסבוכה ומעטים ממומחי המשפט והמס בישראל שלחו ידם לעסוק בה. יחד עם זאת, בניגוד גמור לאמור לעיל, הקמת נאמנות (בעיקר זרה), במובן "הטכני" (ייסוד) הינה מלאכה קלה. כבר שנים רבות שדי בקו טלפון ופקס כדי להקים נאמנות או ישות מעין נאמנותית באיים הקריביים, וואדוז, איי קיימן, האיים האנטילים, ג'רזי, פנמה ועוד. או אז ניתן להעביר לידי הנאמנות נכסים, כספים ועוד. עתה לאחר חקיקת פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה בישראל, השינויים בתחום המלחמה בהון השחור בעולם, הקשחת כללי ה-complains של בנקים בכל העולם והחובה בהכרת כללי המיסוי הבינלאומי יהא על העוסקים בתחומים אלו להיזהר שבעתיים ש-"לא תצא תקלה תחת ידם".

אנו תקווה שהלשכה וחבריה יצליחו לסייע ביד המחוקקים בהפיכת שרותי הנאמנות לכלי יעיל הן לנהנים, הן ליוצרים והן לכלכת ישראל כולה.

אריה ליבוביץ, עו"ד

נשיא לשכת הנאמנים בישראל

 

מידע מקצועי-ביוגרפי על נשיא הלשכה

תפקידים:

 1. נשיא לשכת הנאמנים בישראל;
 2. יו"ר ושותף במשרד עורכי הדין אריה ליבוביץ;
 3. נשיא קבוצת הנאמנות הבינלאומית OCEAN והסניף בישראל (אוקיינוס חברה לנאמנות);
 4. יו"ר (משותף) ועדת הנאמנויות בלשכת עורכי הדין;
 5. סגן יו"ר ועדת המיסים בלשכת עורכי הדין בת"א;
 6. חבר צוות המומחים של מערכת "חשבים";
 7. מרצה בתחומי המס והמשפט.

פרסומים מקצועיים:

לצד אלפי מאמרים שפורסמו בירחונים מקצועיים, עיתונות תכובה ועוד, כתב ופרסם עו"ד ליבוביץ מס' ספרים ביניהם:

 1. האנציקלפדיות: "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" – הספר עוסקת בכל היבטי הדין הכללי ודיני המס הנוגעים לנאמנויות בישראל ובעולם. הספר הוגדר על ידי לשכת רואי החשבון כ-"ספר פורץ דרך". והינו הספר היחיד בישראל העוסק בהשתלבות הנאמנות בעולם המס בישראל ובעולם;
 2. "אמנות מס – חלק ב'" – הספר הינו הספר הראשון והמקיף ביותר בישראל אשר סקר את היבטי המיסוי הבינלאומי בישראל, אמנות המס, דברי הסבר של ה-OECD , פסיקה זרה ועוד.
 3. "אמנות מס -111 טבלאות" – הספר עורך השוואה פרקטית לשם עריכת תכנון מס בין אמנות המס השונות עליהן ישראל חתומה – תוך מתן הסבר להסדרים המשפטיים השונים בכל אחת מן האמנות.
 4. "חוק מס הבולים" – הספר דן בחוק מס הבולים וכן בהשפעות של חוקי מס אחרים הנוגעים למיסוי עקיף. הספר כולל מאות תכנוני מס בתחום זה והיה אחד הספרים הנמכרים ביותר , עובר לביטולו של החוק.
 5. "עריכת חוזה מסחרי / מייסדים – כיצד עושים זאת נכון?" – הספר מדריך באופן פרקטי ומעשי את העורך הסכם מסחרי, אילו סעיפים ומנגנונים משפטיים עליו להכיר. הספר ערוך באופן שהינו נגיש הן לאנשי מקצוע (עו"ד ורו"ח) והן לאזרח הפשוט.