מי שמאמין (לא) מפחד

מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד

דעה: לאחרונה אנו עדים למסע הפחדות של רשות המיסים עם כותרות גדולות בעיתונים באשר ל: גילויי של שמות ישראלים במדינות מקלט מס, ואפילו עורכי דין שמגבים עמדות אלו – של רשות המיסים - אנו סבורים כי "הרעש הגדול" מלמד כי אין מאחוריו כלום כמו אדם שאומר "תפסו אותי" כדי שלא אתפרץ.

לאחרונה שוטף "גל עכור" את עיתונינו וכל הפרסומים הרשמיים. נישומים שעורכים תכנוני מס לגיטימיים הופכים ל-"עבריינים", עד שאפילו בכירים ברשות המיסים כבר התחלקו בלשונם בעניין זה. קשיי הגבייה בפניהם עומדות רשויות המס בישראל (אשר לטעמינו הינם תוצאה של מחוקק "כסיל" ולא של תפקוד הרשויות) מובילים אותם לנסות להלך אימים על הנישומים.
מי שמאמין לכותרות אלו עשוי ממש ממש לפחד!
בעקבות הפרסומים האחרונים ופניות של לקוחות בחרנו להגיב על הפרסומים שהתפרסמו לאחרונה בעיתונים ואלו הם:

חשיפת הרשימות של ישראלים העושים שימוש במקלטי מס:

חשוב להבין שהמידע שדווח כלל אינו חדש, לא מדובר במידע ש-"נחשף" אלא במידע חשוף שנמצא במרשמים ציבוריים כמו מרשם בעלי מניות או מרשם הדירקטורים.

השמות שהתפרסמו מתחלקים למס' סוגים: 1. הסוג האחד - בעלי מקצוע בתחום עריכת הדין שלחשיפת שמם אין כל השפעה על לקוחותיהם – סביר להניח שהם עצמם דיווחו לרשות המיסים על החזקה זו ונהגו בכך כדין; 2. הסוג השני – אנשים שעל אף היותם אזרחי ישראל ומוכרים היטב בישראל הינם תשובי חוץ ו/או תושבים חוזרים ותיקים – גם אלו אינם נפגעים כלל מין המידע ולכן לא היה אכפת להם להופיע במרשמים ציבוריים; 3. הסוג השלישי - אלו נישומים שלא פנו לייעוץ מקצועי שילווה את הקמת החברות השונות וככל הנראה ביצעו את הקמת החברה הזרה באמצעות חברה ישראלית ו/או זרה המספקת שירותים אלו. אלו האחרונים נהגו בטיפשות כאשר מצד אחד ביקשו שמניות החברה לא יהיו על שמם (לדוגמא - מניות למוכ"ז) ומאידך ככל הנראה בכדי לחסוך בתשלומים שמו את עצמם כדירקטורים בחברות אלו !!

משמע מי שהקים חברה זרה במקום הנכון ובליווי של ייעוץ מקצועי וודאי שלא עשה טעויות כאלו. יתירה מכך הקמת חברה במקום ובמבנה במסגרתם לא יהיה לרשות המיסים נגיעה למידע זה הינה מהלך קל שבקלים שכל מומחה לתחום המס יודע לעשותו ולכן לא ברור על מה הכותרות הגדולות, לטעמינו אין כאן הישג כלל וכלל.

יתירה מכך גם נושאים אחרים שתפסו כותרות דוגמת העברת מידע לרשות המיסים מ-"רשימות שנגנבו" מבנקים, עומדת גם היא בספק, האם ייתכן שרשות המיסים תשלם בכספי מדינה למי שביצע מעשה עברייני במדינת מושבו? ובכך תעודד פעילות פלילית במדינה אחרת? להתנהגות זו תוצאות קשות במישורים בינלאומיים!

האם כתוצאה מן האמור לעיל, נישומים יכולים לישון על זרי הדפנה? התשובה לכך הינה שלילית, כפי שראינו לעיל, נישומים רבים עושים טעויות של "כיתה א'" אלו וודאי ייתפסו ויתנו את הדין בישראל, כמו כן יש לזכור שמרבית העולם המערבי בדגש על ארה"ב ואירופה (כאשר ישראל קצת מאחרת) פועל לשיפור הליכי העברת המידע בין המדינות ואף להגברת הסיוע בגביית מיסים. אין ספק כי תהליכים אלו יקבלו תאוצה בשנים הקרובות ומי שנדרש להתגונן מעניין זה ולא יכין את עצמו צפוי ליתן את הדין!

הגזירות בהצעת החוק החדשה:

לאחר קבלת הצעת החוק והפיכתה לחוק נתייחס בפרוטרוט לשינויים הכלולים בה. כאן המקום רק להדגיש, כי מחוקק המס במדינת ישראל (בין אם העניין מובל על ידי האוצר ופקידיו ובין אם על ידי רשות המיסים עצמה) הפך להיות גוף הפוגע ישירות בכלכלת ישראל.

העובדה שלא תוכל להשתנות הינה, כי עצם העלאת הצעת החוק (גם אם חלקים בה לא יתקבלו) הפך את המחוקק הישראלי ל-גוף שלא יכול להיות אמין לא על משקיעים, לא על תושבים חוזרים וותיקים, לא על מי שהקימו נאמנות ואף לא על מי שדיווחו כדין עד היום.

המחוקק למעשה, כבר הודיע שהוא מוכן "לשנות את כללי המשחק" גם לאחר שהמשחק כבר התחיל והנישום פעל בהתאם לדין הקיים.

כך לדוגמא ההצעה לפיה עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים שסמכו על הפטור מדיווח למשך 10 שנים יידרשו מעתה לדווח, גם אם כבר עלו לישראל בעבר, על סמך ההבטחה הקודמת והחקיקה הקיימת, גם אם לא תתקבל – מובילה כבר כיום בעלי הון להימנע מלעלות ו/או לשוב לישראל.

חשוב לדעת כי בשונה מן העבר, אז חיפשו נישומים להקטין את החיוב במס בו הם חבים בישראל, הרי שכיום הנישומים המתוחכמים מבקשים למצוא דרכים להימנע באופן מלא !! מחובת דיווח בישראל, כך שלא יהיו כלל ברשת המס בישראל. לתוצאה זו ניתן להגיע בין באופן חוקי ובין באופן שאינו חוקי. תופעה חדשה זו הינה תוצאה של האווירה הקיימת לפיה הרשות כמו גם בתי המשפט אינם הגונים עם הנישומים !! אווירה שלצערנו יש לה בסיס.

למעשה צעדים אלו של המחוקק, מגדילים את הכלכלה השחורה בישראל, את האינטרס שלא להיות כלל חלק מרשת המס בישראל ויובילו באופן אוטומטי להטלת מיסים נוספים וגזירות נוספות דווקא על המעמד הבינוני והאזרח העובד.

חבל שבמשרד האוצר לא מצאו לנכון להיוועץ גם בגורמים מן השוק הפרטי באשר לדרכי הגדלת ושיפור הגבייה עובר להגשת הצעת החוק!