שיטת המיסוי בהונג-קונג*

מאת: עו"ד אריה לייבוביץ', אפרת שנקור, משפטנית

הונג-קונג היא המרכז הפיננסי השלישי בגודלו בעולם (אחרי ניו יורק ולונדון) והיקף המסחר שלה מדורג במקום ה-9 בעולם. הונג-קונג פועלת לפי שיטת מיסוי טריטוריאלית תוך שהיא מטילה מס נמוך מאוד ביחס לסטנדרטים של ה- OECD. שיעור המס המקסימאלי שמוטל במדינה עומד על 16.5% לעסקים ו- 15% לפרטים.

מדיניות הממשלה בהונג קונג מכוונת לסחר חופשי. הממשלה אינה מתערבת בשוק וכל הגנה מפני יבוא מתחרה למעשה לא קיימת. הונג-קונג מעניקה מס נמוך לכולם באופן שאינו מפלה, ובבחינת נטל המס של הנישום מעמד התושבות אינו פקטור.

כאמור, שיטת המיסוי בהונג-קונג פועלת על-פי העיקרון הטריטוריאלי. מדינה הפועלת ע"פ שיטה זו מתחשבת במקור ההכנסה בלבד ולא במעמד התושבות של הנישום. זאת בניגוד לשיטת מיסוי פרסונאלית שמטילה מס על תושביה בגין כל הכנסותיהם גם כאלו שנוצרו מחוץ לגבולות המדינה (ישראל לדוג').

בהונג-קונג רק הכנסות שהן תוצר ישיר של פעילות על אדמת המדינה ימוסו. אין זה משנה מהו מעמד התושבות של הנישום. כך, כל תאגיד בינלאומי שמרכזו בהונג-קונג, יכול להיות פטור ממס עבור רוב פעילויות החברה ובלבד שבוצעו מחוץ למדינה. הונג-קונג לא תטיל מס על הכנסות מסניפי החברה ושלוחותיה ברחבי העולם.

 

שיעורי המס בהונג-קונג

פרטי - היחיד משלם מס הכנסה לפי תעריף סטנדרטי שעומד על 15%.

עסקי - מס רווח בשיעור של 16.5% לתאגידים, ו- 15% לעסקים שאינם תאגיד. כאמור, מס מוטל ללא קשר למעמד התושבות כך שתעריף זה נוגע גם לחברות שלא התאגדו בהונג-קונג.

 

מס חברות

מס חברות יוטל על חברה שמקיימת את התנאים הבאים:

א. חברה שמקיימת קשרי מסחר בהונג-קונג

ב. ההכנסה הרלוונטית חייבת לנבוע מפעילותה בהונג-קונג

ג. הונג-קונג היא המקום המרכזי שבו נוצרה ההכנסה

 

"מקור ההכנסה" לצורך מס חברות הוגדר כמיקום הגיאוגרפי המרכזי שבו הוקמה ההכנסה. ספציפית, הקמת משרד בהונג-קונג לא מטילה חבות במס ורווחים שהופקו מחוץ לטריטוריה לא ימוסו. קריטריון מרכזי הוא המקום שבו החוזה נחתם והמקום שבו התנהל המשא ומתן.

לשם המחשה - מכירת נכס שבוצעה באופן טלפוני מהונג-קונג ושלשם מכירתו המוכר לא נדרש לצאת מהמדינה - הכנסה זו תחשב כהכנסה שמקורה בהונג-קונג. כך, אם חוזים מסוימים נערכים מחוץ למדינה והתמורה או הסחורה שבצידם אף היא מחוץ להונג-קונג - לא ינוכה מס.

חברות אופשור רבות נוהגות בשיטה זו - מקימות חברה בהונג-קונג, מבצעות רישום כחברה זרה ומנהלות את כלל עסקיהן מחוץ למדינה.

מסגרת עסקית חלופית ניתן להקים ע"י פתיחת משרד המהווה מרכז רישום בלבד. מעין חברת מדף במובן שאיננה מבצעת עסקאות בהונג-קונג, או מקיימת קשרים חוזיים במדינה, כל זה מבוצע בחו"ל. לחברות כאלה בדרך כלל יש מענה קולי, מסונף להן חשבון בנק ובמשרד מבוצע רישום של העסקאות בלבד. עסקאות אלו כמובן, פטורות ממס בהונג-קונג.

הפטור ממס עבור הכנסות מחו"ל ומס החברות הנמוך הופכים את הונג-קונג ליעד מבוקש ואהוב במיוחד על משקיעים זרים.

 

ענייני מיסוי כלליים

בנוסף לכל אלה ובשונה ממדינות אחרות, הונג-קונג פוטרת את באיה ממגוון היטלי מס.

לא קיים ניכוי מס במקור, אין  מס על רווחי הון, דיבידנדים, ריביות או תמלוגים. בנוסף, לא קיים מס על מכירת מקרקעין, רווחים כלואים או מס סחורות ושירותים (GST).

מס העזבון בוטל בשנת 2005 ונראית גם מגמה לביטול מס בולים על מסחר במניות ועוד.

 

אמנות למניעת כפל מס

עסקים בינלאומיים או פרטים שמבצעים פעילות עסקית מחוץ למדינתם יוצרים לעצמם חבות כפולה במס. זאת אומרת, מדינה א' זכאית לגבות מתושביה מס עבור הרווח שהופק במדינה ב' ומדינה ב' בתורה, רשאית לגבות מס על רווח זה מאחר שבוצע בתחומה.

על מנת לפתור מצב זה שבו הנישום משלם מס כפול, מדינות רבות חותמות על אמנות מס ביניהן. לפי אמנות אלו הן מתחייבות להימנע מגביית מס עבור רווח שנוכה ממנו מס במדינה האחרת. לחילופין, לגבות מס חלקי.

אמנות כפל מס אינן בעלות משמעות רבה מבחינת הונג-קונג מאחר שממילא אין היא מטילה מס על הכנסות שמקורן בחו"ל. בכל אופן, הונג-קונג חתומה על אמנות שונות עם שווייץ, צרפת, אוסטרליה ועוד. כן, היא חתומה על אמנת כפל מס עם ישראל הנוגעת לענף התעופה בלבד.

 

 

 

*בהתבסס על אתר: http://www.lowtax.net/